​Viafin GAS Oy:lle on myönnetty Avainlippu

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt valtakunnallisesti toimivalle Viafin GAS Oy:lle Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessatuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle. Viafin GAS tuottaa asiakkailleen kaasun käyttöratkaisuja sekä häiriötöntä käyttöä.

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Merkin myöntämisen ensisijaisena kriteerinä on aina se, että tuotteen on oltava valmistettu tai palvelun tuotettu Suomessa. Lisäksi suomalaisten kustannusten osuus palvelun omakustannusarvosta, eli kotimaisuusasteen, on oltava vähintään 50 prosenttia. Palvelu-Avainlippua hakevalla yrityksellä on myös oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin tulee sijaita Suomessa.

-Suomalaisen työn osuus on meillä 98%. Olemme ylpeitä vahvasta ammattiosaamisestamme sekä suomalaisen työn juuristamme. Olemmeaikaisemmin toimineet Gasum Tekniikka Oy:nä ja maaliskuun alun yrityskaupan sekä 3.4.2019 voimaan astuneen nimenmuutoksen myötä haluamme tuoda esille vahvaa kotimaisuusastettamme. Avainlipputunnuksella ja suomalaisella palvelulla vahvistamme kotimaisen työn ja palvelun arvostamista. Koska monien asiakkaidemme liiketoiminta on huoltovarmuuden kannalta kriittistä, asiakkaidemme tulee voida luottaa siihen, että kaasun käytön häiriöttömyys on jatkuvasti turvattu – tätä työtä me teemme nyt ja jatkossakin joka päivä 24/7, toimitusjohtaja Jarno Anttalainen Viafin GAS Oy:stä sanoo.

Avainlippu-merkki tunnetaan varsin hyvin. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan yli 90 prosenttia suomalaisista kuluttajista tuntee Avainlipun erittäin hyvin tai melko hyvin. Suomalaisista suurin osa (75 %) on myös sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa ostopäätöksiin positiivisesti.

Suomalaisen Työn Liiton markkinointipäällikkö Reetta Mentu toteaa, että kotimaisen palvelun hankinta koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia.

- Kuluttajat liittävät Avainlippuun positiivisia mielikuvia kotimaisuudesta, luotettavuudesta, turvallisuudesta, vastuullisuudesta sekä työllistävyydestä. Avainlipun kautta yritykset voivat viestiä tärkeistä arvoista kuluttajille ja asiakkaille. 92 prosenttia Avainlippua kantavista yrityksistä sanookin, että merkki tukee tuotteiden ja palveluiden myyntiä, Reetta Mentu kertoo.


Lisätietoja

Juri Haverinen, asiakkuuspäällikkö, Viafin GAS Oy, 040 542 8009 juri.haverinen@viafingas.fi

Reetta Mentu, markkinointipäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, 050 561 5030, reetta.mentu@suomalainentyo.fi


Avainlippu on Suomessa valmistetuille tuotteille ja Suomessa tuotetuille palveluille myönnettävä alkuperämerkki.

Avainlippua kantaa yhteensä noin 4200 tuotetta, tuoteryhmää tai palvelua. 


www.suomalainentyo.fi/yrityksille/avainlippu/

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Liitto hallinnoisuomalaisesta työstä kertovia merkkejä, vaikuttaa ostopäätöksiin ja haastaa työelämää uudistumaan.

0