38 vuotta kokemusta mestarin myötä eläkkeelle

Jorma Pitkänen on jäämässä kesäkuussa eläkkeelle Viafin GAS:in Imatran toimipisteestä turvallisuusvalvojan tehtävistä. Viafin GAS:in Imatran toimipiste sijaitsee Räikkölässä Gasgrid Finlandin vastaanotto- ja kompressoriasemalla, jossa samaisessa paikassa Jorma aloitti työuransa kesätöiden merkeissä vuonna 1982. Jorma opiskeli teknillisessä koulussa Imatralla koneenvalmistuslinjalla vuosina 1981 – 1984, ja hän työskenteli kesät Neste Oy Maakaasu -yhtiössä Räikkölässä valvomoteknikoiden sijaisena.


Valmistumisen jälkeen Jorma toimi ammattikoulussa autopuolella opettajan sijaisena parin vuoden ajan, mutta päätyi takaisin Neste Oy Maakaasun valvomoon 1986, kun Räikkölään alettiin rakentamaan ensimmäistä kompressoriasemaa. ”Valvomon työntekijöitä siirtyi kompressoriaseman rakennusprojektiin ja kompressoriryhmään, joten minulle tarjoutui työpaikka valvomosta, jossa olin ollut jo useamman kesän töissä”, Jorma muistelee.

Aluksi työ valvomossa oli kolmivuorotyötä, joka automaation lisääntyessä vaihtui kahteen ja myöhemmin yhteen vuoroon. Nykyisin valvomotoiminnot hoidetaan etänä keskusvalvomosta, eikä Räikkölässä ole enää
omaa valvomohenkilökuntaa. Vuonna 2005 Jorma siirtyi valvomosta kompressoriaseman päällikön tehtäviin ja toimi myös työpäällikkönä. Viimeiset kaksi vuotta Jorma on työskennellyt turvallisuusvalvojana hoitaen myös työmaapäällikön tehtäviä. Mieleenpainuvimpana työtehtävänään työmaapäällikkönä Jorma pitää vanhan DN700 runkoputken purkua: ”Olin itse pikkupoikana seuraamassa, kun venäläiset rakensivat putken vuonna 1972. Pyöräilimme maan pinnalla oleva putkenosan päällä ja kuulin ensimmäistä kertaa elämässäni venäjän kieltä, kun työntekijät juttelivat keskenään. Kaasu alkoi virtaamaan putkessa vuodenvaihteessa 1973-1974. Nyt olin itse purkamassa putkea viimeiset vuodet. Olen siis nähnyt kyseisen putken koko elinkaaren”.

Venäläisen kaasunsiirtoyhtiön työntekijät ovatkin olleet tuttu näky Räikkölässä viime vuosiin saakka, ja Jorma on oppinut puhumaan venäjää heidän kautta: ”Meillä oli tulkki aikoinaan täällä Räikkölän toimipisteessä, jotta pystyimme kommunikoimaan venäläisten kollegoiden kanssa ja opinkin puhumaan venäjää niin, että pärjään sillä ihan hyvin”.

Työelämän muutoksen Jorma kokee hyvänä. ”Työtahti on Viafin GAS:in aikana nopeutunut ja tekeminen on nyt rivakampaa. Laadun lisäksi puhutaan paljon työn tehokkuudesta ja tuottavuudesta, joka on ollut suuri muutos valtionyhtiön jälkeen”. Jorma pitää myös siitä, että työ on itsenäistä ja laitteiden kehittymisen myötä fyysisesti raskaista työvaiheista on päästy eroon.

Eläkepäivien koittaessa Jormalla on tarkoitus päästä matkustelemaan, kunhan koronarajoitukset puretaan: ”Vielä olisi muutamia paikkoja Euroopassa käymättä, kuten Bulgaria ja Makedonia. Tähänastiset suosikkini Euroopan pääkaupungeista ovat olleet Budapest ja Berliini”.

0