Kisällistä kohti tulevaisuuden mestaria

Ville Nikkanen työskentelee Viafin GASilla kaasuasentajana Kouvolan toimipisteessä. ”Urani Viafin GASilla alkoi kesällä 2019, kun minut valittiin tänne kesätöihin. Ammattikoulussa olin kuullut opettajalta Viafin GASilla olevasta kesätyöpaikasta, ja päätin hakea heti”, Ville kertoo. Viafin GASilla hän pääsi valitsemaan työtehtävät kolmesta eri vaihtoehdosta kiinnostuksensa mukaan. Villen valinta osui hitsaukseen sekä venttiiliasemien huoltoihin, joiden parissa hän työskenteli kesän ajan oppisopimuksella kokeneemman työntekijän parina. Kesätöiden jälkeen hän suoritti syksyn ja talven aikana myös LVI-asentajaopintoihin liittyvät työharjoittelut Viafin GASilla. 

Valmistumisen jälkeen maaliskuussa 2020 Ville aloitti työskentelyn vakituisessa työsuhteessa kaasuasentajana: ”Olin ehtinyt kesätyön sekä harjoittelujaksojen aikana oppia kaasualan saloja, joita ei koulussa opeteta, joten pystyin aloittamaan suoraan myös vaativammissa sekä itsenäistä työskentelyä vaativissa työtehtävissä”. 

Viafin GASilla on käytössä mestari-kisälli -malli, joka perustuu kokeneemman työntekijän mallista oppimiseen, opissa olevan työntekijän itse tekemiseen sekä heidän väliseen vuorovaikutukseen. Malli otettiin käyttöön vuonna 2019 osaamisen ylläpitämisen ja jatkumisen varmistamiseksi, kun yhtiö siirtyi osaksi Viafin Service -konsernia. Mallia hyödynnetään sekä uusien että nykyisten työntekijöiden kohdalla, kun osaamista halutaan siirtää kokeneemmalta työntekijältä.
Ville on kokenut mestari-kisälli -mallin erinomaiseksi: ”Täällä on kollegoilla niin valtavasti osaamista ja mikä parasta he osaavat myös opettaa” Ville iloitsee. Villen osaaminen on karttunut koko työssäoloajan, ja sitä myötä myös työtehtävät ovat monipuolistuneet. ”Parasta työssäni on ilmapiiri työkavereiden kesken sekä mielenkiintoiset työtehtävät ja uuden oppiminen”, Ville kertoo. ”Tavoitteenani on kehittyä työssäni ja uskon, että Viafin GASin mestari-kisälli -malli tarjoaa sujuvan kehittymispolun alan ammattilaiseksi ja pystyn siten osaltani auttamaan meitä etenemään kohti halutuinta ja osaavinta työpaikkaa”.

0