Toimintajärjestelmämme on auditoitu

Viafin GAS:ille myönnettiin kolme laatusertifikaattia


ISO 9001, 14001 ja 45001. Viafin GASin vuoden mittainen toiminnan laadunhallinnan, ympäristön ja työterveyden ja -turvallisuuden sertifiointiprojekti päättyi lokakuussa kolmeen onnistuneeseen auditointiin. Kiwa Inspectan puolueettoman arvioijan mukaan toiminnan dokumentointi ja sertifikaattien hakuprosessi oli tehty poikkeuksellisen hyvin.

Viafin GASin työpäällikkö Anssi Katteluksen mukaan ISO 9001, 14001 ja 45001-sertifiointien saaminen kertoo asiakkaille toiminnan laadusta.

- Sertifioinnit osoittavat ja todentavat, että prosessien ja johtamisen osalta meillä on perustyötä hyvin palveleva ja laadukas toimintakulttuuri. Päivittäisenä tavoitteenamme on tehdä turvallista ja huolellista työtä asiakkaidemme ja oman henkilöstömme parhaaksi.

Kattelus kertoo, että sertifiointien hakeminen liittyy Viafin GASin strategiasta johdettuun tuloskorttiin, joka on puolestaan jaettu operatiivisiin toiminta-alueisiin.

- Päätimme vuosi sitten hakea näitä kolmea sertifikaattia ja aloitimme toiminnan systemaattisen dokumentointiprosessin. Ennen Kiwa Inspectan virallista auditointia teimme sisäisen auditoinnin jokaiselle haetulle sertifioinnille. Toimintamme on ollut jo pitkään sertifikaattien vaatimusten mukaista, mutta nyt se on myös virallisesti dokumentoitu ja sertifioitu.

- Jokainen asentajamme on sitoutunut noudattamaan tuloskorttiin ja sertifikaattiin kirjattuja asioita. Näin jokainen yksilö tukee omassa päivittäisessä työssään yrityksen strategiaa, Kattelus jatkaa.

Jatkuvaa kehitystä

Viafin GASin audintoinnista vastannut Kiwa Inspectan pääarvioija Petri Toikka oli vaikuttunut näkemästään.

- Harvoin näkee näin hyvin tehtyä oman toiminnan kuvausta ja dokumentointia. Voisi sanoa, että Viafin GASin sertifikaattien eteen tekemä työ oli suorastaan poikkeuksellisen järjestelmällistä ja perinpohjaista, Toikka kehuu.

ISO 9001 on kansainvälisesti tunnetuin laadunhallintastandardi, jonka tavoitteena on yrityksen toiminnan jatkuva parantaminen ja asiakastyytyväisyyden lisääminen.

ISO 14000 -standardisarja tukee puolestaan kestävää kehitystä niin ekologisten kuin taloudellistenkin tavoitteiden näkökulmasta. Se keskittyy organisaation prosessien, raaka-aineiden ja muiden resurssien käytön tehostumiseen sekä energiankulutukseen.

Työterveyteen ja työturvallisuuteen keskittyvä ISO 45001 -johtamisjärjestelmän standardi takaa yritykselle kansainvälisesti hyväksytyn viitekehyksen työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden parantamiseen, työpaikan riskien vähentämiseen, terveellisempien ja turvallisempien työolosuhteiden luomiseen sekä työtapaturmien ja sairauksien välttämiseen.

Petri Toikka kertoo, että sertifikaatin saaneille yrityksille tehdään kahtena seuraavana vuonna kuluttua seuranta-arviointi. Kolmen vuoden kuluttua koko sertifiointiprosessi tehdään uudelleen.

- Toiminnan laadun ylläpidon ja kehittämisen ympärillä tehtävä työ ei suinkaan lopu sertifikaatin saamiseen. Yrityksen on osoitettava, että se pitää lupauksensa ja toimii jatkuvasti sertifikaatin vaatimusten mukaisesti, Toikka päättää.

TARU SCHRODERUS

0