Turvallisuuskulttuuri on osa genetiikkaamme

”Turvallisuuskulttuuri on osa genetiikkaamme”


Otsikko on Viafin GAS:in strategiassa yksi tunnistetuista menestystekijöistä. Meillä on perustyötä palveleva turvallinen johtamiskulttuuri, jossa määritetään turvallisuuskulttuurin olevan osa genetiikkaamme.2020 sattuneiden tapaturmien ja läheltäpititilanteiden suuri anti on ollut tapaturma- ja läheltäpititapausten käsittelyprosessin kehittäminen. Käytännössä on osoitettu, että tapaturmasta tai läheltäpititilanteesta noin puolen tunnin sisällä tapahtumasta informaatio on jaettu työsuojeluorganisaatiolle, johtoryhmälle, konsernin johdolle, asiaan liittyvään asiakaskuntaan sekä omalle henkilöstölle. Tämän jälkeen seuraa tutkinta, mistä edelleen johtopäätökset ja korjaavat toimenpiteet. Tämä prosessi kokonaisuudessaan on luotu, koeponnistettu ja hyväksi todettu viime vuoden kuluessa.Valitettavien tapaturmien korjaavina toimenpiteinä on mm. edelleen kehitetty jo pitkään käytössä ollutta ”pikariskiarviota”. Pikariskiarvion tarkoitus on pysähtyä hetkeksi ennen työhön ryhtymistä, ja pohtia mitä mahdollisia riskejä työn suorituksessa saattaa ilmetä. Tästä työkalusta kehitettiin poikkitieteellisellä työryhmällä uusi versio, joka entistä paremmin auttaa käyttäjää pohtimaan työnsä mahdollisia riskejä myös laatikon ulkopuolelta.Vuoden 2020 tunnuslukuja työsuojelun ja työn turvallisuuden kehittämisen saralta:Tehdyt turvallisuushavainnot: 1045
tehdyt pikariskiarviot: 2453
Suoritetut turvallisuuskävelyt: 139
Sairauspoissaolojen taso on pysynyt lähellä tavoitetasoa 0,5pv/hlö/kk. Syksyn flunssakausi koronavarautumisineen aiheutti lyhyen piikin, mutta muutoin sairauspoissaolojen taso on pysynyt samankaltaisena.Korona aiheutti joitakin varotoimenpiteisiin ryhtymisiä, mutta korona ei ole estänyt mitään töitä. Koronan oppina on ollut nopea ja objektiivinen tapauksista informointi. Koronan seurauksena etätyöstä on tullut arkipäivää, ja työsuojelutoiminta on sopeutunut myös kattamaan etätyön tarpeet.Otto Mänty
Kuva: Sydäniskurin eli defibrillaattorin käytön harjoittelua hätäensiapukoulutuksessa.

0