Uratarinoita

Tältä sivustolta löydät kuukausittain julkaistavia yrityksemme uratarinoita!

 • 10/07/2020
  Kisällistä kohti tulevaisuuden mestaria

  Ville Nikkanen työskentelee Viafin GASilla kaasuasentajana Kouvolan toimipisteessä. ”Urani Viafin GASilla alkoi kesällä 2019, kun minut valittiin tänne kesätöihin. Ammattikoulussa olin kuullut opettajalta Viafin GASilla olevasta kesätyöpaikasta, ja päätin hakea heti”, Ville kertoo. Viafin GASilla hän pääsi valitsemaan työtehtävät kolmesta eri vaihtoehdosta kiinnostuksensa mukaan. Villen valinta osui hitsaukseen sekä venttiiliasemien huoltoihin, joiden parissa hän työskenteli kesän ajan oppisopimuksella kokeneemman työntekijän parina. Kesätöiden jälkeen hän suoritti syksyn ja talven aikana myös LVI-asentajaopintoihin liittyvät työharjoittelut Viafin GASilla. 


  Valmistumisen jälkeen maaliskuussa 2020 Ville aloitti työskentelyn vakituisessa työsuhteessa kaasuasentajana: ”Olin ehtinyt kesätyön sekä harjoittelujaksojen aikana oppia kaasualan saloja, joita ei koulussa opeteta, joten pystyin aloittamaan suoraan myös vaativammissa sekä itsenäistä työskentelyä vaativissa työtehtävissä”. 

  Viafin GASilla on käytössä mestari-kisälli -malli, joka perustuu kokeneemman työntekijän mallista oppimiseen, opissa olevan työntekijän itse tekemiseen sekä heidän väliseen vuorovaikutukseen. Malli otettiin käyttöön vuonna 2019 osaamisen ylläpitämisen ja jatkumisen varmistamiseksi, kun yhtiö siirtyi osaksi Viafin Service -konsernia. Mallia hyödynnetään sekä uusien että nykyisten työntekijöiden kohdalla, kun osaamista halutaan siirtää kokeneemmalta työntekijältä.


  Ville on kokenut mestari-kisälli -mallin erinomaiseksi: ”Täällä on kollegoilla niin valtavasti osaamista ja mikä parasta he osaavat myös opettaa” Ville iloitsee. Villen osaaminen on karttunut koko työssäoloajan, ja sitä myötä myös työtehtävät ovat monipuolistuneet. ”Parasta työssäni on ilmapiiri työkavereiden kesken sekä mielenkiintoiset työtehtävät ja uuden oppiminen”, Ville kertoo. ”Tavoitteenani on kehittyä työssäni ja uskon, että Viafin GASin mestari-kisälli -malli tarjoaa sujuvan kehittymispolun alan ammattilaiseksi ja pystyn siten osaltani auttamaan meitä etenemään kohti halutuinta ja osaavinta työpaikkaa”.

  Lue lisää
 • 12/06/2020
  38 vuotta kokemusta mestarin myötä eläkkeelle

  Jorma Pitkänen on jäämässä kesäkuussa eläkkeelle Viafin GAS:in Imatran toimipisteestä turvallisuusvalvojan tehtävistä. Viafin GAS:in Imatran toimipiste sijaitsee Räikkölässä Gasgrid Finlandin vastaanotto- ja kompressoriasemalla, jossa samaisessa paikassa Jorma aloitti työuransa kesätöiden merkeissä vuonna 1982. Jorma opiskeli teknillisessä koulussa Imatralla koneenvalmistuslinjalla vuosina 1981 – 1984, ja hän työskenteli kesät Neste Oy Maakaasu -yhtiössä Räikkölässä valvomoteknikoiden sijaisena.


  Valmistumisen jälkeen Jorma toimi ammattikoulussa autopuolella opettajan sijaisena parin vuoden ajan, mutta päätyi takaisin Neste Oy Maakaasun valvomoon 1986, kun Räikkölään alettiin rakentamaan ensimmäistä kompressoriasemaa. ”Valvomon työntekijöitä siirtyi kompressoriaseman rakennusprojektiin ja kompressoriryhmään, joten minulle tarjoutui työpaikka valvomosta, jossa olin ollut jo useamman kesän töissä”, Jorma muistelee.

  Aluksi työ valvomossa oli kolmivuorotyötä, joka automaation lisääntyessä vaihtui kahteen ja myöhemmin yhteen vuoroon. Nykyisin valvomotoiminnot hoidetaan etänä keskusvalvomosta, eikä Räikkölässä ole enää
  omaa valvomohenkilökuntaa. Vuonna 2005 Jorma siirtyi valvomosta kompressoriaseman päällikön tehtäviin ja toimi myös työpäällikkönä. Viimeiset kaksi vuotta Jorma on työskennellyt turvallisuusvalvojana hoitaen myös työmaapäällikön tehtäviä. Mieleenpainuvimpana työtehtävänään työmaapäällikkönä Jorma pitää vanhan DN700 runkoputken purkua: ”Olin itse pikkupoikana seuraamassa, kun venäläiset rakensivat putken vuonna 1972. Pyöräilimme maan pinnalla oleva putkenosan päällä ja kuulin ensimmäistä kertaa elämässäni venäjän kieltä, kun työntekijät juttelivat keskenään. Kaasu alkoi virtaamaan putkessa vuodenvaihteessa 1973-1974. Nyt olin itse purkamassa putkea viimeiset vuodet. Olen siis nähnyt kyseisen putken koko elinkaaren”.

  Venäläisen kaasunsiirtoyhtiön työntekijät ovatkin olleet tuttu näky Räikkölässä viime vuosiin saakka, ja Jorma on oppinut puhumaan venäjää heidän kautta: ”Meillä oli tulkki aikoinaan täällä Räikkölän toimipisteessä, jotta pystyimme kommunikoimaan venäläisten kollegoiden kanssa ja opinkin puhumaan venäjää niin, että pärjään sillä ihan hyvin”.

  Työelämän muutoksen Jorma kokee hyvänä. ”Työtahti on Viafin GAS:in aikana nopeutunut ja tekeminen on nyt rivakampaa. Laadun lisäksi puhutaan paljon työn tehokkuudesta ja tuottavuudesta, joka on ollut suuri muutos valtionyhtiön jälkeen”. Jorma pitää myös siitä, että työ on itsenäistä ja laitteiden kehittymisen myötä fyysisesti raskaista työvaiheista on päästy eroon.

  Eläkepäivien koittaessa Jormalla on tarkoitus päästä matkustelemaan, kunhan koronarajoitukset puretaan: ”Vielä olisi muutamia paikkoja Euroopassa käymättä, kuten Bulgaria ja Makedonia. Tähänastiset suosikkini Euroopan pääkaupungeista ovat olleet Budapest ja Berliini”.

  Lue lisää
 • 29/05/2020
  Häiriötöntä kaasunkäyttöä asiakkaille

  Matti Kärkkäisen ura kaasualalla alkoi 19 vuotta sitten, kun hän opiskeli Kouvolan ammattikoulussa automaatioasentajaksi: ”Päädyin kesätöihin ja työharjoitteluun Gasumille vuonna 2001. Jatkoin valmistumisen jälkeen muutaman kuukauden automaatioasentajana, suoritin armeijan ja palasin sen jälkeen samaan työhön. Muutaman vuoden kuluttua jatkoin kouluttautumista opiskelemalla työnohessa työteknikoksi ja toimin sen jälkeen huoltoteknikkona ja työpäällikkönä.” Tällä hetkellä Matti työskentelee työpäällikkönä Viafin GASin Kouvolan toimipisteessä sähköisessä kunnossapidossa. ”Vastuualueeni on kasvanut ja kattaa tänä päivänä myös mekaanisen ja kiinteistöjen kunnossapidon Kouvolan alueella”. Matti toimii myös koko Viafin GASin sähkötöiden johtajana sekä osana Gasgrid Finlandin asiakkuudenhoitotiimiä.


  Matti kertoo, että on viihtynyt Viafin GASilla hyvin. ”Täällä vetää puoleensa hyvä henki, mukava työporukka ja se, että talossa riittää tekemisen meininkiä. Ja vaikka olen toiminut pitkään samalla alalla ja samojen henkilöiden kanssa niin tulen silti aina töihin hymyssä suin”. Matti kokee myös, että Viafin GASilla on hyvät mahdollisuudet kehittyä työssään ja edetä urallaan.

  Toimintaympäristö on muuttunut vuosien aikana paljon, mutta perusasiat eivät ole kadonneet mihinkään. ”Tärkeintä on turvata häiriötöntä kaasun käyttöä sekä tuottaa parhaita mahdollisia kaasunkäyttöratkaisuja asiakkaille”, Matti toteaa.

  Jatkossa markkinat kehittyvät varmasti edelleen: ”Meidän pitää pysyä aallonharjalla ja pystyä omaksumaan uutta tekniikkaa kehityksen tahdissa. Nopea kehitys tuo haasteita, mutta haasteet tuovat työhön myös mahdollisuuksia ja avaavat alalle uusia työpaikkoja. Näillä toimenpiteillä pyrimme myös kehittämään toimintamme entistä ympäristöystävällisempään suuntaan”.

  Lue lisää
 • 20/04/2020
  Paluu kaasualalle

  Tämän vuoden alussa kaasualalle palannut Markus Brunfeldt työskentelee Viafin GASilla teknisenä asiantuntijana biokaasuprojekteissa. Kaasualalla Markus aloitti vuonna 2011, kun hänet valittiin kesätöihin Gasum Oy:öön kaasuasentajaksi. Työt jatkuivat myös seuraavana vuonna sähköasentajaksi valmistumisen jälkeen, jolloin työtehtäviin kuului mekaanisen ja sähköisen puolen kunnossapitoa. Muutamaa vuotta myöhemmin Markus siirtyi asiantuntijatehtäviin LNG-projektien pariin. ”Olin jollain tasolla mukana kaikissa Suomen LNG-projekteissa, kuten ensimmäisten kaasutankkausasemien sekä Porin LNG-terminaalin rakennusvaiheessa ja käyttöönotossa”, Markus muistelee. 


  Pari vuotta sitten Markus päätyi vaihtamaan alaa ensin teollisuuden tietoturvaprojekteihin, joissa hän työskenteli tietoturva-asiantuntijana testaten automaatiojärjestelmiä tietoturvan osalta, ja myöhemmin turvallisuustiimiin suunnitteluinsinööriksi. Markus opiskeli työn ohessa myös automaatioinsinööriksi.

  Paluu kaasualalle tapahtui 2020 tammikuussa, kun Markus sai kiinnostavan puhelun ja työtarjouksen Viafin GAS:lta. ”Kiinnostusta kaasuratkaisuihin ja niihin liittyviin projekteihin oli yhä, joten otin tarjouksen vastaan”, kertoo Markus päätöksestään.

  Biokaasuprojektit työllistävät Markusta tällä hetkellä täysipäiväisesti ja Markus kokeekin, että pääsee nyt tekemään itselleen mielekästä työtä: ”Oma osaaminen tulee mitattua, jotta laitteistot saadaan toimimaan. Ympärillä on myös mahtava, asiantunteva tiimi, jonka kesken tietoa jaetaan ja apua saa aina tarvittaessa. Jos kokee, että oma osaaminen ei riitä niin yhdessä saadaan homma maaliin”.

  Markus odottaa mielenkiinnolla mihin maakaasumarkkina kehittyy tulevaisuudessa. Jo viimeisen 5 vuoden aikana on menty eteenpäin hurjasti, ja kun ratkaisut lisääntyvät, kehitetään myös lisää.

  Lue lisää
 • 27/02/2020
  Rakentamassa puhtaampaa huomista

  Juho-Matti Uuksulainen on työskennellyt kaasualalla yli kymmenen vuotta. Ura alkoi Gasumilla kesätöissä kaasuasentajana 2007 ja konetekniikan insinööriksi valmistumisen jälkeen hän on ehtinyt työskennellä muun muassa työnjohtajana, aluepäällikkönä ja tuotantopäällikkönä ennen nykyistä tehtäväänsä myynti-insinöörinä. Uralle on siis mahtunut monta käännettä, mutta sama kiinnostus kestävän kehityksen ratkaisuihin on säilynyt. Pidän siitä, että saan olla mukana rakentamassa puhtaampaa huomista, Juho-Matti toteaa.


  Alkuvuodesta 2019 Viafin Servicen ostettua Gasum Tekniikka Oy:n myös Juho-Matti siirtyi Viafin Service -konserniin. Olen päässyt rakentamaan uutta yritystä, Viafin GAS:ia, ihan sen ensiaskeleista lähtien,
  Juho-Matti iloitsee.

  Iso rutistus olikin heti alussa uuden toiminnanohjausjärjestelmän rakentaminen, jossa Juho-Matti toimi projektipäällikkönä sekä aktiivisena ryhmän jäsenenä. Uusi järjestelmä saatiin kasaan kolmen kuukauden kovan työn tuloksena ja järjestelmä otettiin käyttöön kevään ja kesän aikana. Kun käyttöönotto vaihe päättyi onnistuneesti, pystyin hyvillä mielin jäämään kesälomalle ja jatkamaan siitä isyysvapaalle, Juho-Matti muistelee.

  Jäin isyysvapaalle loppukesästä noin viideksi kuukaudeksi ja sain viettää aikaa 9 kuukautta vanhan poikani kanssa, mutta ei se mitään vapaata tai lomaa ollut vaan ihan täysipäiväistä hommaa, erilaista vain kuin mihin olin tottunut, Juho-Matti kertoo. Kannustankin kaikkia hyödyntämään vastaavan mahdollisuuden. Oli aivan mahtavaa saada tutustua ja touhuta oman lapsen kanssa. Tein myös paljon havaintoja tänä aikana yhteiskunnasta ja siitä, kuinka elämä ympärillä pyörii, Juho-Matti kertoo.

  Lue lisää
 • 20/01/2020
  Naisenergiaa energia-alalla

  Sähkövoimatekniikan insinööri Marjukka Torvinen työskentelee Viafin GASilla työpäällikkönä Vantaan toimipisteessä, jossa hän on lämpö-, laite-, ja sähkötiimin esimies. Työnkuva on monipuolinen koostuen töiden aikataulutuksesta ja suunnittelusta, raportoinnista, ajoittaisista työmaakäynneistä ja palavereista.


  Kaasualalle Marjukka on päätynyt sattumalta nelisen vuotta sitten, kun hänelle tarjoutui mahdollisuus työskennellä vuorotteluvapaan sijaisena sähköasentajan tehtävässä. ”Aluksi olin ihmeissäni siitä, miten vähän sähköasentajan töitä tehtäviini kuului, mutta sopeuduin pian ja opettelin mielelläni uutta”, Marjukka muistelee. Kaasualalle ei ole olemassa valmista koulutusta, joten työskentely vaatii ennakkoluulottomuutta ja hyvää asennetta. Niillä pääsee pitkälle.

  Pari vuotta kaasu- ja sähköasentajana työskenneltyään Marjukalle tarjottiin mahdollisuutta siirtyä työpäällikön tehtäviin. Nyt parin vuoden jälkeen Marjukka toteaa, että on tyytyväinen tekemästään valinnasta. ”Parasta työssäni on mahdollisuus vaikuttaa asioihin, ja se kun näen, että kaikki toimii”, Marjukka kertoo.

  Viafin GASilla hän on viihtynyt hyvin, sillä työ on monipuolista, siinä pystyy kehittämään itseään ja yhteishenki työporukan kesken on tosi hyvä. Marjukalle on tärkeää myös se, että yrityksen ympäristöarvot kohtaavat hänen oman arvomaailmansa. Omalla työllään pystyy mahdollistamaan puhtaamman energian käytön yhteiskunnallisesti.

  Lue lisää