Uratarinoita

Tältä sivustolta löydät kuukausittain julkaistavia yrityksemme uratarinoita!

 • 08/03/2021 - Kuva: Ylärivi: ryhmäkuva ja Päivi Nakari. Alarivi: Marjukka Torvinen ja Inna Kemppainen
  Viafin GASin naiset työskentelevät monipuolisissa tehtävissä

  Viafin GAS Oy:ssä työskentelee reilu 100 ammattilaista. Koko henkilöstöstä naisia on kahdeksan, jotka työskentelevät erilaisissa työtehtävissä – aina hallintotehtävistä konkreettisiin, kentällä tehtäviin töihin. Osalla on jo pitkäkin työhistoria yrityksessä, osa on päässyt viime vuosina mukaan tuomaan niin sanottua ”uutta verta” ja näkökulmia. Yrityksen naisista neljä työskentelee Vantaan toimipisteellä, kaksi Imatralla, yksi Lempäälässä ja yksi Kouvolassa eli suurin osa toimipisteistä on valjastettu hyvän miesenergian lisäksi myös upealla naisenergialla.


  Naistenpäivän kunniaksi haluamme hieman tarkemmin esitellä ammattitaitoisia naistyöntekijöitämme.

  Päivi Nakari, huoltoteknikko ”Tulin taloon 1988 ensin vuoropäivystäjäksi vastaanottovalvomoon. 90-luvun alussa siirryin työskentelemään automaation ja instrumentoinnin pariin kompressoriryhmään. Kyseiset työt ovat edelleen päätyötäni. Lisäksi toimin paloilmoittimen hoitajana ja teen kaasun hajustuspitoisuuden mittaukset koko Suomessa. Nykyään piirrän myös puhtaaksi punakynäversioita ja toimin kompressoriprojekteissa vetäjänä. Myös esimieheni, työpäällikön, tuuraus on vastuullani. Henkilöstö on voimavara, josta pitää huolehtia. Tätä yritän edistää toimimalla mukana TYHY-tiimissä.”

  Marjukka Torvinen, työpäällikkö ”Valmistuin sähkövoimatekniikan insinööriksi 2010 ja työskentelin sen jälkeen sähköasentajana. Viafin GAS Oy:ssä aloitin kaasu- ja sähköasentajana syksyllä 2016. Työpäällikön tehtäviin siirryin keväällä 2018. Nykyään minulla on alaisuudessani 9 kaasualan ammattilaista, organisoin heidän työtään ja vastaan omalta osaltani asiakkuudesta alueellani. Lisäksi työnkuvaani kuuluu pienimuotoisten projektien vetäminen, kustannusarvioiden laatiminen, työmaakäynnit ja toiminnan kehittäminen. Päätöksenteossa pidän tärkeänä ryhmän mielipiteen kuulemista ja jokaisen mahdollisuutta saada äänensä kuuluviin. Kannatan työntekijälähtöistä johtamista vaihtoehtona ylhäältä päin tulevalle johtamiselle. Jokainen tuntee itse parhaiten oman työnsä sisällön ja parhaat kehitysehdotukset tulevat tekijältä itseltään.”

  Inna Kemppainen, sähkö- ja automaatioasentaja ”Vuonna 2018 päädyin kesätöiden kautta vakituiseksi työntekijäksi. Pääasiassa työtehtäviini kuuluu Imatran huoltoalueella paineenvähennysasemien, linkkiasemien sekä kaukovalvottujen venttiiliasemien sähkö- ja instrumenttilaitteiden korjaus- ja ennakkohuoltotyöt, esimerkkinä painelähettimien ja kaasuantureiden kalibrointi. Jonkin verran työskentelen myös kaasutankkausasemilla lähinnä ennakkohuoltoja tehden. Näiden lisäksi seuraan maakaasuputkiston katodisen suojauksen tilaa säännöllisillä tarkastuskierroksilla. Tarvittaessa työskentelen myös Imatran vastaanottoasemalla kompressoriryhmän apuna.”

  Kuten voi huomata, meistä naisista on moneksi kunnossapitoalallakin.

  Apuna läpi organisaation palvelu- ja taloushallintoamme pyörittää viiden naisen ”varjohallitus” (Kajan Satu, Lilja Sari, Udam Anu, Varis Päivi ja Rantala Henna). He heiluttavat tahtipuikkoa aina ostoista asiakaslaskutukseen asti ja huolehtivat niin henkilöstö- kuin taloushallinnon asioista yrityksessämme. Varjohallituksemme mottona toimii: ”Olemme täällä henkilöstöä ja asiakastamme varten varmistamassa jokaiselle parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen.”

  Hyvää naistenpäivää kaikille!

  Lue lisää
 • 29/01/2021
  Neljä vuosikymmentä kaasussa

  Otto Männyn työura kaasualalla alkoi 90-luvun alussa, kun hän opiskeli Tampereen teknillisessä korkeakoulussa konetekniikkaa ja päätyi kaverin suosituksesta kesätöihin maakaasun kunnossapitotöihin. ”Työskentelin kolmena kesänä opiskelujen ohessa Tampereella Neste Oy Maakaasun palveluksessa mekaanisen kunnossapidon parissa. Kun koitti aika saattaa opinnot loppuun, pääsin tekemään diplomityötä Kouvolaan kompressoriasemalle”, Otto kertoo. Diplomityön jälkeen työt jatkuivat Kouvolassa samassa firmassa, moninaisissa tehtävissä. Kouvolassa vietetty aika venähti 14 vuoden mittaiseksi. Virta vei useaan mielenkiintoiseen tehtävään: keskusvalvomon rakennusprojektin työmaapäälliköksi, myynnin pariin tuotepäälliköksi, kunnossapitoon kompressoripäälliköksi sekä Kouvolan alueen aluepäälliköksi. ”Nuorena diplomi-insinöörinä työ kompressoripäällikkönä oli erityisen mielenkiintoista, teknisesti mielenkiintoinen toimintaympäristö sekä osaava ja omistautunut porukka oli parasta mitä uransa alkuvaiheilla oleva insinööri saattoi toivoa.”, Otto muistelee.


  Kymmenisen vuotta sitten Otolle tarjoutui tilaisuus siirtyä Tampereen ja Hyvinkään alueen aluepäälliköksi, jolloin hän muutti Kouvolasta takaisin Tampereen seudulle. Sittemmin erinäisten tapahtumien kautta, huoltoalueiden yhdistyttyä, Oton tehtävänkuva muuttui tuotantopäälliköksi, jossa hän työskentelee nykyisinkin. ”Koen, että työni Viafin GASin tuotantopäällikkönä on asiakaspalvelutyötä, jossa asiakkaana on koko Viafin GASin henkilöstö. Tehtävänäni on osaltani mahdollistaa, että voimme tuottaa asiakkaillemme kaasunkäyttöratkaisuja sekä häiriötöntä kaasun käyttöä. Esimiehenä tärkein tehtäväni on mielestäni olla tiimiäni varten heidän tukenaan.”, Otto kertoo.

  Vuonna 2019 toteutuneen yrityskaupan myötä, Otto tuntee ammattiylpeyttä työskennellessään osana Viafin GASin porukkaa: ” Meillä on uniikkia osaamista, jota ylläpidämme ja kehitämme proaktiivisesti. Olen todella ylpeä tästä porukasta, sen osaamisesta ja sitoutumisesta työhön ja yhteisöön. Meillä vallitsee tavoitteellisen vuorovaikutuksen kulttuuri, jossa jokainen ottaa vastuun hyvästä työilmapiiristä. Tavoitteemme on olla osaavin ja halutuin työpaikka, ja sitä kohti mennään hyvää vauhtia. Uskon, että tämä näkyy myös asiakkaillemme alan parhaana asiakaskokemuksena.”

  Lue lisää
 • 30/12/2020
  Yksi sukupolvi poistuu, toinen jatkaa

  Juha Niemi on juuri jäänyt eläkkeelle Viafin GASin Kouvolan toimipisteestä pitkän, yli 40 vuoden, uran jälkeen. Hän aloitti työt kaasualalla kesällä 1979 Porvoon jalostamolla säiliöalueen jakeluyksikössä tuotantomiehenä. Nestekaasujen valmistaminen oli ensimmäinen tehtäväkokonaisuus, jonka Juha opetteli jalostamolla työskennellessään. Kaikkiaan hän työskenteli seitsemässä eri tehtävässä, joista viimeisimmäksi valvomossa, sillä tehtävää pystyi vaihtamaan sitä mukaa kun oli oppinut edellisen.


  Vuonna 1986 Juha muutti Kouvolaan puolison työn perässä ja siirtyi yhtiön sisällä työskentelemään Kouvolan toimipisteeseen maakaasupuolelle. Työnkuvaan kuului maanrakennustyöt, maanrakennustöiden valvonta sekä turvallisuusvalvonta eli muun muassa kävely pitkin maakaasulinjaa tarkastaen, ettei siellä louhittu, tehty rakennustöitä tai muutoin loukattu aluetta. Näissä töissä Juha viihtyi eläkepäiviin saakka. ”Työni on ollut aina vapaata ja itsenäistä, mutta kuitenkin vastuullista, jonka takia olen pitänyt siitä. Myös ulkona työskentely on ollut itselleni mieluisaa. Ennen kaasulinjat tarkastettiin läpi kaksi kertaa vuodessa, talvella hiihtäen ja kesällä kävellen. Meillä oli kaikilla sukset varastossa, ja muistan kun hiihdin kunnossapitopäällikön sukset poikki, kun omat sukseni olivat katkenneet jo aiemmin. Nykyisin kaasulinjat kävellään läpi kerran vuodessa.


  ”Turvallisuusvalvojan työ itsessään ei ole juurikaan muuttunut vuosikymmenten aikana, vain tietotekniikka on tuonut siihen omat lisämausteensa. Suurimmat muutokset Juha on kokenut työssään yrityskauppojen myötä, kun työnantajan nimi ja sitä myöten johtamistyyli on muuttunut muutamaan otteeseen. ”Viafin GASiin työnantajana olen ollut erittäin tyytyväinen, ja erityisesti kiitosta saa avoin tiedottaminen. Meillä on ollut tämän vuoden teemana kommunikointi, ja se on oikeasti näkynyt ihan joka tasolla, eikä jäänyt pelkäksi sanahelinäksi".


  Kiitämme mestaria näistä vuosista ja toivotamme hänelle leppoisia eläkepäiviä. Kun yksi polvi lähtee, toinen jatkaa ja niin myös Juhan jälkikasvu on meillä kasvamassa mestarin suuriin saappaisiin.

  Lue lisää
 • 24/11/2020
  Kompressoripuoli vei mennessään

  Päivi Nakari työskentelee Viafin GASin Imatran toimipisteessä Räikkölässä huoltoteknikkona. Kaasujen pariin hän päätyi työskentelemään kesätöiden kautta vuonna 1987, kun hän opiskeli prosessiteknikoksi Imatran teknillisessä koulussa. ”Isä sanoi alun perin, että älä hyvä tyttö lähde sinne poikien kouluun opiskelemaan, mutta minut valittiin ja lähdin silti”, Päivi muistelee tapahtunutta. Valmistuttuaan vuonna 1988 Päivi sai vakituisen työn ja aloitti valvomon vuoropäivystäjänä Räikkölässä, samassa rakennuksessa, jossa työskentelee nykyisinkin.


  Työt vaihtuivat huoltoteknikon tehtäviin 90-luvun alussa, kun Päivi siirtyi työskentelemään automaation ja instrumentoinnin pariin kompressoriryhmään: ”Päivääkään en ollut opiskellut automaatiota tai instrumentointia, mutta silloisen mestari-kisälli-mallin mukaisesti opin työt muilta tiimin jäseniltä. Kyseiset työt ovat edelleen päätyötäni, ja sittemmin olen toki oppinut työn ohessa lisää ja opiskellutkin aiheesta useita kursseja”. Päivin työhön kuuluu nykyään myös kaasun hajustuspitoisuuden mittaukset koko Suomessa.

  Päiviä harmittaa, että naisia on ollut hyvin vähän kaasualalla: ”30 vuoden aikana oli itseni lisäksi vain yksi naispuolinen kesäharjoittelija tekemässä sähkötöitä kompressoripuolella, mutta onneksi nykyään meillä Viafin GASilla on jo useita naisia, ja täällä Imatrallakin vakituisena yksi naispuolinen sähköasentaja”. Päivi kokee, että hän on sopeutunut hyvin miesvoittoiselle alalle ja saanut tehdä töitä yhdenvertaisena muiden kanssa: ”Apuja saa aina kun kysyy ja ryhmätyössä on voimaa. Yksintyöskentely ja omatoimisuus sujuu sekin luontevasti minulta”.

  ”Meillä Viafin GASilla henkilöstö on yhtiön tärkein voimavara, ja osaamisen kehittäminen on tärkeässä roolissa, jota arvostan
  suuresti.” Päivi pitää tärkeänä itsensä jatkuvaa kehittämistä, jonka avulla on itsekin saanut vuosien varrella työhönsä lisämaustetta: ”Ajan myötä tulee opiskeltua välillä jotain uutta ja ihan muuta. Ilmoittauduin juuri ”Kehity 3D-tulostusosaajaksi”-kurssille ammattikorkeakouluun. En tiedä vielä tarvitaanko taitoa täällä töissä, mutta eihän oppi koskaan ojaan kaada.”

  Lue lisää
 • 16/10/2020
  Metallimiehestä kaasuasentajaksi

  Jukka-Pekka Vallin työskentelee Viafin GASin Lempäälän toimipisteessä kaasuasentajana. Hän valmistui ammattikoulusta vuonna 2001 koneistajaksi, jonka jälkeen metalliteollisuuden työt veivät hänet mukanaan lähes 15 vuodeksi. Metallipuolelle Jukka-Pekka oli päätynyt isoveljen ja isän jalanjäljissä, ja vuosien aikana hän ehti tehdä töitä muun muassa koneistajana sekä kunnossapidon ja työstökoneiden parissa.


  Viisi vuotta sitten Jukka-Pekalle tarjoutui mahdollisuus vaihtaa alaa kaasupuolelle huoltamaan hitsauskaasujen täyttölaitoksia sekä happitehtaita. ”Ehdin työskennellä kolmisen vuotta kaasuhommissa, kun minulle tuli puhelu entiseltä kollegalta, ja hän houkutteli minut tähän nykyiseen työhöni kaasuasentajaksi”, Jukka-Pekka kertoo tyytyväisenä.

  Jukka-Pekka on työskennellyt nyt reilun kahden vuoden ajan kaasutankkausasemien ja kaasun siirtoverkon huolto- ja kunnossapitotöissä. ”Olen viihtynyt Viafin GASilla todella hyvin. Meillä henkilöstö on strategian keskiössä ja se todella näkyy ihan päivittäisessä tekemisessä. Henkilöstön hyvinvointiin panostetaan ja oman osaamisen kehittämiseen on hyvät mahdollisuudet. Itsekin olen ollut mestari-kisälli -perehdytysohjelmassa mukana ja päässyt tekemään monipuolisesti erilaisia hommia, joiden kautta oma osaaminen on karttunut. Nykyisin pystyn jo itsekin toimimaan mestarina uusille kisälleille tietyillä osa-alueilla. Pidän työssäni erityisesti siitä, kun pääsen käyttämään ongelmanratkaisukykyä erilaisissa tilanteissa, joissa on tekniikkaa ja liikkuvia osia. Kokonaisuuden hahmottaminen on tällöin tärkeää - sekä se että mahtavilta kollegoilta saa aina tarvittaessa apuja”, Jukka-Pekka toteaa.

  Tulevaisuuden Jukka-Pekka näkee valoisana: ”Biolaitoksia rakennetaan koko ajan lisää, joista saadaan biokaasua sivutuotteena ja kaasutankkausasemaverkosto laajenee koko ajan, joten työsarkaa kyllä riittää”.

  Lue lisää
 • 22/09/2020
  Keskiössä työntekijäkokemus

  Juri Haverinen aloitti maakaasun kunnossapitoalalla myyntipäällikön roolissa vuoden 2019 alussa. Hän on valmistunut vuonna 1998 Maanpuolustuskorkeakoulusta Santahaminasta ja tehnyt upseerin uran jälkeen myös töitä yritysvalmentajana. 


  ”Olen neljän lapsen isä Lahdesta. Halusin hypätä konkreettisesti uuteen maailmaan ja aloittaa kolmannen uran kunnossapito-organisaatiossa. Minulla on takana 13 vuoden kokemus Puolustusvoimista ja 12 vuotta konsulttihommista. Hakeuduin yritykseen ja toimialalle, jossa luulen pystyväni yhdistämään kaiken aiemmin opitun. Jokainen päivä on tähän mennessä ollut melkoista ”venäläistä uimakoulua”. Pidän itseäni humanistina ja teknologiaorientoituneessa työyhteisössä monimuotoisuuden hyödyntämisessä voi olla suuri mahdollisuus”, Juri kertoo.

  Vastuullisesti ja määrätietoisesti kohti uusia mahdollisuuksia -arvolause korostuu Jurin puheessa siten, että hän haluaa osaltaan huolehtia siitä, että palvelemme asiakasta aina turvallisuus edellä, toimitamme sen minkä lupaamme ja osaamme myös sanoa ei.

  ”Hyvää asiakaskokemusta on myös kyky reagoida nopeasti tilanteissa, jossa resurssimme on jo varattu. Mieluummin sanomme heti ei, kun että asiakas ensiksi odottaa turhan pitkään vastaustamme. Tässäkin tuloskorttimme strateginen tavoite, ensisijainen valinta kehittyvillä palveluillamme valituissa sopimusasiakkaissa, on konkreettinen käytännön ohjenuora.”

  Juri kokee, että vaikka erinomainen asiakaskokemus on tärkeää, niin sitä ei voi olla olemassa ilman, että organisaation sisällä vallitsee vahva keskinäinen luottamus. Tämän takia Juri muistuttaa kaikkia hyvän vuorovaikutuksen merkityksestä: ”Kannettu vesi ei pysy kaivossa, siksi on tärkeää, että me jokainen tunnemme henkilökohtaisen vastuumme tavoitteellisen vuorovaikutuskulttuurin kehittämisessä. Olemme toistemme palvelijoita. Esimerkiksi esimiestyössä tähän on kiinnitetty ja kiinnitetään huomio. Olemme asiakasta varten ja meillä konkreettinen työ tapahtuu asentajien toimesta asiakkaan tiloissa. Ihminen, joka kokee tekevänsä merkityksellistä työtä kulttuurissa, jossa häntä arvostetaan ja kehittyminen mahdollistetaan, todennäköisemmin pystyy aidosti palvelemaan myös meidän asiakastamme esimerkillisellä tavalla.”

  Lue lisää
 • 09/09/2020 -
  Kesätyöntekijältä kuultua

  Tämäkään kesä ei ollut poikkeus Viafin GAS Oy:llä, kun joukossamme oli kesän ajan lähemmäs 20 kesätyöntekijää erilaisissa työtehtävissä, aina linjakävelijöistä työpäälliköiden sijaisiin.


  Yksi näistä kesätyöntekijöistä oli Tomi Koskinen, 21, joka nyt jo kolmatta kesää työskenteli kesän Kouvolan toimipisteellämme. Tomi opiskelee tällä hetkellä Kotkassa energiatekniikan insinööriksi.
  Kesän 2017 Tomi oli yksi silloisen Gasum Tekniikka Oy:n kesätyöntekijöistä ja tuolloin hänen työnkuvaansa kuului varastoon sekä kiinteistöön liittyviä työtehtäviä. Kesätyötä jatkettiin määräaikaisena vuoden 2017 loppuun asti, jonka jälkeen Tomia kutsui armeija.

  Kesällä 2019 hän oli yksi Viafin GAS Oy:n ensimmäisistä kesätyöntekijöistä, työnkuvanaan linjakävelijä. Nyt 2020 kesällä Tomin työtehtävät ovat vahvasti painottuneet erilaisten projektien vetämiseen. Hän on toiminut työpäällikkö Matti Kärkkäisen niin sanottuna oikeana kätenä ja apumiehenä.


  "Olen halunnut hakea Viafin GAS Oy:lle kesätöihin, koska tänne töihin tullessa on aina tervetullut olo ja teollisuus- sekä maakaasuala kiinnostaa muutenkin”, Tomi kertoo. Hänen työtehtävinään on tänä kesänä ollut vetää mm. maakaasulinjan kylttienvaihtoprojektia, paineenvähennysasemien peruskorjauksia sekä venttiiliasemien ja kompressorikenttien venttiiliasemien maalauksia. Kouvolan toimipisteen korjaamorakennuksessa uusittiin kesän aikana vesiputket ja tässä projektissa Tomi toimi yhteyshenkilönämme urakoitsijan suuntaan.

  "Arvostan todella paljon sitä vastuuta, mitä olen tänä kesänä saanut. Taustalla on joka tapauksessa ollut tukena Matti sekä muut kollegat, joilta on aina voinut pyytää apua ja neuvoja", Tomi toteaa tyytyväisenä.

  Hän on nähnyt tässä vuosien aikana, miten silloisen Gasum Tekniikka Oy:n ja nykyisen Viafin GAS Oy:n yrityskulttuuri ja yleinen ilmapiiri ovat menneet paljon eteenpäin. Yrityksestä ja sen henkilöstöstä välittyy rautainen ammattitaito sekä yleisellä tasolla hyvä ilmapiiri ja tekemisen meininki.

  Tomi on ollut muista kouvolalaisista kesätyöntekijöistä eniten tekemisissä Jarmo Muikun sekä Tuukka Kivimaan kanssa ja kokee yhteishengen olleen hyvä myös kesätyöntekijöiden keskuudessa. "Tänä kesänä linjakävelijät ovat tehneet todella hyvää työtä", Tomi kehuu kollegoitaan.

  Haastattelun loppuun kysyimme Tomilta kiperän kysymyksen, että miten hän on kesätyönsä aikana toteuttanut yrityksemme arvoa "määrätietoisesti, mutta vastuullisesti kohti uusia mahdollisuuksia".

  Hän kertoo päässeensä tekemään sellaisia töitä, joita ei ole koskaan aiemmin tehnyt. Hänellä on ollut selkeät tiedot ja visiot, mistä projekti alkaa ja mihin se loppuu. Tomi on luottanut itseensä, että pystyy tekemään, mutta myös tiedostanut, että projekteissa tulee välillä mutkia matkaan. Välissä on saattanut tulla tilanteita, joissa ei ole itse osannut tai voinut tehdä päätöstä, jolloin on ollut taas hyvä tukeutua osaaviin ja ammattitaitoisiin kollegoihin. "On vastuullista pyytää apua ja neuvoja siinä kohtaan, kun omat tiedot eivät riitä. Mikään ei ole kaatunut siihen, etteikö joku olisi osannut kertoa, miten homma kuuluu tehdä", Tomi sanoo.

  "Ei myöskään pidä pelätä tehdä virheitä, niistä oppii ja niitä sattuu kaikille. Se on ihan luonnollista, kun ympärillä tapahtuu paljon. Tässä yrityksessä on kuitenkin niin hyvä ilmapiiri, ettei täällä tarvitse pelätä virheiden tekemistä. Niistä keskustellaan ja niistä opitaan", Tomi toteaa lopuksi.


  Kesätyöntekijäkyselyn tulokset:

  Minua kohdeltiin Viafin GASissa reilusti (0-100)

  Keskiarvo 98,15

  Minulle syntyi kesätyöpaikastani positiivinen kuva (0-100)


  Keskiarvo 96,92


  Jos haluat suositella Viafin GASia, miten muutamalla lauseella kiteytät kokemuksesi:

  • Mukavaa ajanviettä ja kesällä ulkona töiden tekeminen mukavaa:)
  • Viafin Gas on yritys jossa työ on todella mielekästä. Työhön uppoutuu helposti ja työtä tulee ajateltua yön pikkutunteina ;) Tj2/Tj9 Kesäherrat kiittää ja kuittaa 
  • Motivoiva ja rento työporukka
  • Hyvä työpaikka ja mukavia ihmisiä, välillä jopa kivaakin, oppii asioita.
  • Viafin GAS:silla on hyvä ja rento ilmapiiri, tarvittaessa apua oli aina saatavilla, sillä kaikilta pystyi kysymään neuvoa.
  • Hyvä ilmapiiri ja ammattitaitoiset työkaverit. Apua voi aina kysyä ja sitä myös saa tarvittaessa.
  • Työyhteisö on todella hyvä, tarvittavat tiedot ja ohjeet tulee selkeästi esille
  • Kaikinpuolin erinomainen paikka työskennellä. 
  • Viafin GASsilla on työhön motivoiva ilmapiiri, työntekijöille annetaan riittävästi vastuuta ja vapautta suorittaa työtehtävät tilanteen vaatimalla tavalla ja neuvoja saa kokeneemmilta kysymällä. Myöskään työmaalle ei tarvitse lähteä tietämättä mitä kuuluu tehdä, vaan aina saa ohjeistuksen ja neuvoja ennen uuden työtehtävän aloittamista.
  • Kivoja työkavereita, ja työskentely on mukavampaa kuin koulussa.
  • Yritys täynnä rautaisia alan ammattilaisia, jotka ovat myös hyviä työkavereita.
  Lue lisää