Virtausmittauslaitteiston kalibrointi- ja huoltopalvelut

Säännöllinen kalibrointi ja huolto varmistavat oikean mittaustarkkuuden.

Virtauslaboratoriossamme Kouvolassa suoritetaan vuosittain noin 200 virtausmittarin kalibrointia. Virtauslaboratoriomme on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima kalibrointilaboratorio K051, akkreditointivaatimus EN ISO/IEC 17025. Virtauslaboratorion pätevyysalue käsittää turbiini- ja kiertomäntämittareiden kalibroinnin mittausalueella1 m3/h – 10 000 m3/h. Virtauslaboratorion suorittama muu kalibrointi- tai huoltotoiminta ei ole akkreditoitua. Lisäksi meillä on huoltoliikkeen sinetöintioikeus (HKO09) virtausmittauslaitteille.


Palvelumme: 

-asiakkaan tilanteen kartoitus sekä huolto-ohjelmaehdotuksen rakentaminen
-kiertomäntä- ja turbiinikaasumittareiden kalibrointi ja huolto
-kaasumäärämuuntimien kalibrointi ja huolto
-kaasuvirtausmittareiden vuokraus
-mittareiden irroitus ja asennus
-uudet kaasun virtausmittauslaitteet
-kaasun virtausmittausongelmien ratkominen