REFERENSSIT

Referenssit

Asiakkaat ja työkohteet

Kaasunkäyttöpalveluihimme ovat luottaneet monet sekä suuret että pienemmät asiakkaat Suomessa. Täällä pääset tutustumaan heistä muutamiin. Etusivulta voit lukea tarkemmin palveluistamme ja muusta toiminnastamme. Kerromme mielellämme itsekin lisää.

 • 18/06/2020
  Hyvällä yhteistyöllä maaliin koronakriisistä huolimatta

  Gasumin Huittisten biokaasulaitoksen uusi biokaasua liikenteen polttoaineeksi jalostava laitteisto saatiin Viafin GAS:n avustuksella suunnitellusti käyttöön huhtikuun lopussa. Muutamaa kuukautta aiemmin tilanne oli melkoisen paljon jännittävämpi, sillä juuri kun laitteiston käyttöönottotestausten piti alkaa, iski koronapandemia ja globaali matkustuskielto. Laitteiston käyttöönotossa mukana ollut Viafin GAS oli yhtäkkiä tiukan paikan edessä.


  Suomi on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 80–95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä. Kyseessä on niin suuri muutos, että se koskee koko yhteiskuntaa ja sen kaikkia osa-alueita. Yksi merkittävimmistä ratkaisumalleista on vähäpäästöisten ratkaisujen lisääminen liikenteeseen.

  Gasum omistaa 13 biokaasulaitosta ja kolme rakenteilla olevaa laitosta Suomessa ja Ruotsissa. Rakenteilla ovat vuonna 2020 valmistuva uusi biokaasulaitos Lohjalle sekä Ruotsin Nymöllaan ja lisäksi Äänekoskella käyttöönotettava kumppanilaitos. Biokaasulaitos muuttaa orgaaniset jätteet ja sivuvirrat tuotoiksi valmistamalla niistä kustannustehokkaasti uusiutuvaa energiaa ja kierrätysravinteita esimerkiksi lannoitekäyttöön.

  Gasumin tavoitteena on hyödyntää tuotettu biokaasu kokonaisvaltaisesti. Huittisten biokaasulaitokselta jatkojalostettu biometaani pakataan kaasukontteihin, joissa se kuljetetaan kaasutankkausasemille liikennepolttoaineeksi ympäri Suomea.

  Oulun biokaasulaitoksen keväällä 2020 valmistuneen biokaasun jalostuslaitteiston rakentamisen myötä laitoksella voidaan tuottaa noin 35 terawattituntia jalostettua biokaasua. Tämä vastaa noin 3 500 kaasuauton
  vuosittaista kulutusta. Huittisissa alkuvuodesta toteutetun vastaavan projektin jälkeen biokaasua riittää myös 3500 kaasuauton vuositarpeisiin.

  Etäneuvontaa Italiasta
  Gasumin Huittisten biokaasulaitoksen jalostuslaitteiston käyttöönotto ajoittui helmi-maaliskuulle, keskelle pahinta koronakriisiä. Laitteiston käyttöönotosta Viafin GAS:n puolelta vastasi tekninen asiantuntija Markus Brunfeldt, joka toimi pääkallopaikalla projektipäällikkönä.

  -  Mielenkiintoisen ja osin haastavankin projektista teki se, että osa laitteista oli meille uusia ja niiden käyttöönotto ohjeistettiin koronan ja matkustuskiellon takia etäyhteyden välityksellä Italiasta, Brunfeldt kertoo.

  Korkeapaineisen kaasunlaitteiston asennus ja käyttöönotto vaati asentajilta erityistä tarkkuutta ja huolellisuutta. Etäyhteyden välityksellä tehty neuvonta ja käyttöönotto sujuivat Gasumin Suomen kiertotalousliiketoiminnan johtaja Ari Suomilammin mukaan ennalta tehdyn riskianalyysin ja suunnitelman mukaisesti.

  -  Korkeapaineisen ja palavan aineen kanssa toimiminen on vaativaa työtä. Mietimme, riittääkö ”Italian englannilla” ja etäyhteyden kautta saatu ohjeistus, kun laitteiston toimittajan ei ollut mahdollista matkustaa Suomeen.

  -  Teimme yhdessä Viafin GAS:n kanssa laitteiston käyttöönotosta riskianalyysin, jonka avulla varauduimme tulevaan ja myös mahdollisiin ongelmatilanteisiin, Suomilammi jatkaa.

  ”Osaamisen laajuus, tekemisen laatu ja kustannustehokkuus”

  Yli 30 vuotta Gasumilla työskennellyt Ari Suomilammi on varauksettoman tyytyväinen pitkäaikaisen yhteistyökumppanin toimintaan.

  -  Kunnossapito-osaamiseen laajuus ja tekemisen laatu yhdistyvät Viafin GAS:n toiminnassa parhaalla mahdollisella tavalla. Vuorovaikutus toimii ja luottamus on vahvaa puolin ja toisin, hän toteaa.

  Suomilammi pitää sujuvan yhteistyön kulmakivinä avointa keskustelua ja yhteisen tahtotilan löytämistä. Samoilla linjoilla on myös Markus Brunfeldt.

  -  Kun yhteistyö sujuu, sen tekeminen on helppoa tiukemmassakin paikassa. Huittisten jalostuslaitteiston käyttöönotto sujui todella hyvin lähtöpaukusta maaliin saakka. Kiitos siitä kuuluu hyvälle yhteistyölle ja asiansa osaavalle tiimille. Olemme hyvällä tiellä kohti visiotamme olla ykkösvalinta turvallisissa ja kehittyvissä kaasuratkaisuissa ja -palveluissa, Brunfeldt päättää.

  TARU SCHRODERUS

  Lue lisää
 • 28/02/2020
  ”Uusi ennätys ennakkohuolloissa – 98 % toteutui ohjelman mukaisesti”

  Gasgrid Finland on suomalainen kaasun siirtoverkkoyhtiö, joka tarjoa turvallista, kustannustehokasta ja luotettavaa kaasujen siirtoa asiakkailleen ja yhteiskunnalle. Toimitusvarmuus ja työskentelyn turvallisuus ovat yhtiön toiminnan keskiössä. Niistä huolehtii ennakkohuoltoja, korjauksia ja turvallisuushavaintoja tekevä yhteistyökumppani – Viafin GAS Oy.


  Suomen kaasumarkkinat avattiin kilpailulle 1.1.2020. Avoimilla ja kilpailuilla kaasumarkkinoilla sama yhtiö ei voi toteuttaa sekä kaasun siirtoa että sen myyntiä. Tämän takia siirtoverkkotoiminnot eriytettiin Gasum Oy:sta omaksi yhtiökseen 1.1.2020 alkaen. Suomessa kaasun siirrosta vastaa valtion omistama Gasgrid Finland Oy.

  Yhtiö omistaa ja hallinnoi yhteensä noin 1200 kilometrin mittaista kaasun siirtoputkiverkostoa, joka koostuu korkeapaineisista maakaasuputkista, kompressoriasemista, paineenvähennys- ja venttiiliasemista sekä tiedonsiirtoverkostosta. Siirtoverkostoon syötetään Imatran vastaanottoaseman kautta Suomeen tulevaa maakaasua Venäjältä, Inkoon kompressoriaseman kautta Suomeen tulevaa kaasua Virosta ja kotimaista biokaasua suomalaisilta biokaasulaitoksilta.

  Korkeapaineisen verkoston kunnossapito on tarkkaa ja suunnitelmallista työtä. Sen Gasgrid on ulkoistanut Viafin GAS Oy:lle, joka ennen yrityskauppaa oli myös osa Gasum-konsernia.

  Pitkäjänteistä yhteistyötä

  - Teemme tiivistä yhteistyötä, jonka kautta huoltotoimintaa kehitetään jatkuvasti. Meillä on hyvä porukka – puolin ja toisin!, Gasgrid Finlandin omaisuudenhallintapäällikkö Marko Ikävalko toteaa.

  Hänen puheestaan kuultaa tyytyväisyys kumppanusten välisen vuoropuhelun avoimuuteen sekä henkilöstön tarpeen mukaiseen kouluttamiseen.

  - Yhteistyömme on järjestelmällistä ja suunnitelmallista aina palaverikäytäntöjä myöten. Ennakkohuollot sekä tiedossa olevat projektiluonteiset työt on allokoitu etukäteen koko vuodeksi ja ne ovat toteutuneet ennätyksellisesti 98 prosenttisesti. Työkuormaa kuvannee se, että ennakkohuoltoja vuonna 2019 oli ohjelmassa kaiken kaikkiaan 5367 kappaletta ja tähän päälle voi laskea muita työsuorituksia vielä noin 4000 kappaletta. Toimituskatkoja meillä ei ole ollut muutamaan vuoteen lainkaan. Nolla katkoa -tulokseen ei ole kuitenkaan tultu sormia napsauttamalla, vaan se on pitkäjänteisen yhteistyön ansiota. Ennakkohuolto-ohjelmamme on optimoitu nimenomaan infran toiminnan näkökulmasta, Ikävalko kertoo.

  Hän sanoo, että Viafin GAS:n ennakkohuollon henkilöstö on työhönsä motivoitunutta ja oma-aloitteista, sillä asentajien tekemiä turvallisuushavaintoja on kirjattu alkuvuodesta ilahduttavan tiuhaan.

  - Arvostamme sitä, että kentällä huoltoa tekevä ihminen katsoo kohteessa ympärilleen ja ilmoittaa heti, jos näkee jotakin, joka voi johtaa esimerkiksi kaasuputkiston toimintahäiriöihin, prosessiturvallisuuden vaarantumiseen tai henkilövahinkoihin. Turvallisuus ja toimitusvarmuus ovat meille ykkösprioriteetteja, Ikävalko muistuttaa.

  Kuin omat taskut

  Gasgridin asiakkuudesta Viafin GAS:lla vastaa nimetty asiakkuustiimi. Tiimissä työskentelevä Timo Nurhonen tuntee kaasun siirtoverkoston kuin omat taskunsa. Hän ehti toimia huoltoasentajana yli 16 vuotta ennen siirtymistä nykyiseen teknisen asiantuntijan tehtäväänsä.

  - Kaasun siirtoverkosto koostuu toisiinsa liitetyistä maakaasuputkista sekä niihin kuuluvista laitteistoista, jotka on tarkoitettu maakaasun siirtoon tarkoitetuista putkistoista ja laitteista. Kaupunkien läpi ja niiden liepeillä kulkevaan kaasuverkostoon tulee jatkuvasti muutoksia lähinnä infran rakentamisesta johtuen. Putkia joudutaan siirtämään paikasta toiseen ilman, että kaasun jakelu häiriintyy. Meillä on jatkuvasti suunnitteilla ja työn alla satoja erilaisia kunnossapitoon liittyviä projekteja on ympäri Suomen. Nämä siis ennakkohuolto-ohjelman lisäksi, Nurhonen kertoo.

  Hän kuvailee huoltoasentajan työtä vaihtelevaksi ja monipuoliseksi.

  - Työ vaatii hyvää pelisilmää ja teräviä hoksottimia. Kaasuputkiston kunnossapidon lisäksi puutumme myös kohteessa havaittaviin epäkohtiin. Olemme nimenneet Gasgridille alueelliset turvallisuusvastaavat, mutta heidän lisäkseen turvallisuushavaintoja tekevät kaikki kohteissa työskentelevät. Turvallisuushavainnot kirjataan Viafin GAS:n ja Gasgrid Finlandin yhteiseen sähköiseen järjestelmään, jonka kautta ne käsitellään ja korjataan välittömästi.

  Timo Nurhonen sanoo olevansa aidosti ylpeä porukastaan.

  - Meillä homma rokkaa sekä oman porukan että asiakkaan kanssa! Kommunikointi on rehtiä ja suoraa, ja yhteistyö on mutkatonta, sillä sen parissa työskentelee paljon toisilleen entuudestaan tuttuja kavereita. Päivittäisenä tavoitteenamme on tehdä turvallista ja huolellista työtä asiakkaidemme ja oman henkilöstömme parhaaksi. Tällä tavoin etenemme kohti asiakastavoitettamme, eli olla ensisijainen valinta kehittyvillä palveluillamme valituissa sopimusasiakkaissa, Nurhonen summaa.

  TARU SCHRODERUS

  Lue lisää