Strategiamme

Olemassaolomme oikeutus, eli tehtävämme, on tuottaa asiakkaillemme kaasunkäyttöratkaisuja sekä häiriötöntä kaasun käyttöä.
Visioksemme olemme yhdessä henkilöstön kanssa asettaneet halumme olla ykkösvalinta turvallisissa ja kehittyvissä kaasuratkaisuissa ja -palveluissa, Suomessa.

Visiomme olemme jakaneet strategisiksi tavoitteiksi seuraavasti:

1. Henkilöstön osalta haluamme olla osaavin ja halutuin työpaikka. Vasta kun sisäinen henkilöstökokemuksemme on vahva, voimme vakavasti puhua seuraavasta ”Must win battlesta”.

2. Asiakkaissamme haluamme olla ensisijainen valinta kehittyvillä palveluillamme valituissa sopimusasiakkaissa. Näiden kahden taistelun voittajina on seuraavan taistelun lopputulos mielestämme itsestään selvää.

3. Talouden osalta kannattavuuden tulee olla turvamme.

4. Prosessien ja johtamisen osalta meillä tulee olla perustyötä palveleva ja turvallinen johtamiskulttuuri.

Yllä mainitut strategiset tavoitteet pilkotaan syksyisin, yhdessä organisaation eri tasoilla olevien tekijöiden kanssa, operatiivisiksi tavoitteiksi aina seuraavalle vuodelle. Hallituksen hyväksynnän jälkeen saamme ennen vuodenvaihdetta käytyä henkilökohtaiset tavoitekeskustelut kunkin kanssa siten, että jokaisella on yllä mainituista alueista itse itselleen, esimiehen kanssa keskustellen sovitut operatiiviset henkilökohtaiset tavoitteet sekä mittarit. Tämä toimii myös yksilötasolla tulospalkkioperusteena.

Päätökset haluamme tapahtuvan siellä, missä tieto on, eli mahdollisimman lähellä toimintaa. Strategiaamme sekä arvoamme määrätietoisesti, mutta vastuullisesti kohti uusia mahdollisuuksia ajatellen päätöksentekomme tulee olla meillä kahvipöytäkeskustelun tasolla.