Toimintapolitiikkamme

Tuotamme asiakkaillemme kaasunkäyttöratkaisuja sekä häiriötöntä kaasun käyttöä, huomioiden asiakkaittemme sekä sidosryhmiemme odotukset ja tarpeet. Sitoudumme toiminnassamme jatkuvaan laadun, ympäristön sekä henkilöstön turvallisuuden parantamiseen. Toiminnassamme noudatamme hyvää liiketoimintatapaa, lainsäädännön vaatimuksia sekä sosiaalisen vastuun, ympäristön suojelun ja kestävän kehityksen periaatteita.